De vereniging/instelling (opdrachtgever) staat in voor:
1) de organisatie van de workshop/het project;
2) het benoemen van de gestelde verwachtingen;
3) de publicatie van het Villa Basta-logo op alle persteksten en promo-materialen die betrekking hebben op deze opdracht.

Villa Basta vzw staat in voor:
1) het goed functioneren van de Villa Basta-apparatuur;
2) de deskundige begeleiding van de kinderen en jongeren, het realiseren van de workshop/productie binnen de deadline;
3) een technisch, inhoudelijk en vormelijk goed eindproduct (indien van toepassing).

Bijkomend
De opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor de activiteit en is bijgevolg burgerlijk aansprakelijk.
De opdrachtgever is producent en eigenaar van het eindproduct en staat in voor alle formaliteiten, opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de auteursrechten.
Wanneer deelnemers apparatuur beschadigen staat de opdrachtgever in voor het betalen van de herstellingen/vervangingen ervan.
Na het ondertekenen van het contract rekenen we 10% annulatiekost.
Vanaf de vierde werkdag tot de dag voor de activiteit plaatsvindt, betaalt de opdrachtgever 25% van de begeleidingskost als annulatievergoeding.
In geval van annulatie de dag zelf betaalt de opdrachtgever 100% van de begeleidingskost.
Bij annulatie door Villa Basta vzw kan de activiteit worden uitgesteld en krijgt de opdrachtgever een korting van 50%. (Er is geen korting op vervoer en verbruik van materialen).
Schadevergoeding wordt niet uitbetaald.
Vernoemde bedragen zijn steeds inclusief BTW.