FAQ | Kampen en cursussen

Jij hebt vragen, wij hebben antwoorden.

De cursuskalender vind je hier.

Wij organiseren geen proef- of kijklessen. In juni en september kan je naar ons Open Huis komen. Op deze dagen presenteren we onze werking en kan je de sfeer al eens komen opsnuiven en kennismaken met Villa Basta. Tijdens deze dagen kan je je ook inschrijven voor het volgende cursusseizoen dat eind september van start gaat.

Je kan je meteen inschrijven door de gewenste cursus of kamp toe te voegen aan je bestelling. Je kan dan ook meteen je betaling afronden. Dan ben je ook meteen ingeschreven.

Je kan ook steeds bellen of mailen om je in te schrijven.

Vermeld dan zeker de cursus waarvoor je wilt inschrijven, plus naam, geboortedatum, adres en  telefoon-/gsm-nummer van degene die je wil inschrijven.


Mail
naar info@villabasta.be of  bellen naar  011 72 77 77.

Alle deelnemers ontvangen een e-mail met alle informatie over hun cursus. Heb je deze mail niet ontvangen, check dan zeker je spamfilter.
Nog steeds geen mail? Bel of e-mail ons en we sturen je de gegevens nogmaals, eventueel via een andere weg!

Villa Basta voorziet in volgende kortingen op de cursusprijs. Let wel, deze kortingen worden niet opgeteld.

  • Studenten genieten op al onze cursussen van een korting. Deze korting staat steeds vermeld bij iedere cursus.
  • Gezinnen met het recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds hebben recht op 50% korting op onze cursussen. Als het ziekenfonds je dit heeft toegekend op basis van de gestelde voorwaarden, eindigt het kleefbriefje van het ziekenfonds op een ‘1’. Eindigt het kleefbriefje niet op ‘1’, maar denk je hier wel voor in aanmerking te komen, neem dan zeker contact op met het ziekenfonds.
  • Wie in het bezit is van een UitPas met Kansentarief regio Hasselt, heeft recht op 80% korting op zijn inschrijving. Vermeld zeker je Uitpasnummer bij de inschrijving. 
  • In Halle krijg je 75% korting als je in het bezit bent van een Kompas-kaart.

Bij een jaarcursus is ‘instromen’ mogelijk binnen de maand na aanvang van een cursus én afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Je betaalt dezelfde deelnameprijs als de andere deelnemers.

Bij korte cursussen van een aantal sessies is instromen niet mogelijk. Eens de cursus gestart is, worden de inschrijvingen afgesloten.

Natuurlijk! Als er nog plaats is, kan je inschrijven tot de dag dat de cursus start. Als je vlak voor de startdatum van een cursus inschrijft, betaal je zo snel mogelijk per overschrijving op rekening BE13 7350 1940 5139 met vermelding van de cursuscode (‘CUH’ (Hasselt) of ‘CUG’ (Genk)) en je naam.

Hoe jammer wij het ook vinden als je een sessie moet missen, inhalen is helaas niet mogelijk. De begeleider vindt het wel fijn om te weten wanneer je een keer niet kunt komen. Je kan je afmelding telefonisch doorgeven via het nummer 011 72 77 77 of mailen naar info@villabasta.be. Dan brengen wij de begeleider op de hoogte. Een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen in geval van afwezigheid is ook niet mogelijk.

Een les kan geannuleerd worden door Villa Basta wanneer een begeleider bijvoorbeeld ziek is. Wanneer de begeleider meer dan twee sessies afwezig is, organiseren we inhaallessen.

Villa Basta kan activiteiten annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval betalen  we het inschrijvingsgeld terug.

Wie voor de herfstvakantie wil stoppen met een cursus kan voor de resterende cursusdagen een waardebon aanvragen. De waardebon is tot 2 jaar na uitgifte geldig. Enkel bij het voorleggen van een doktersattest waaruit blijkt dat je de cursus om medische of andere redenen niet meer kan volgen, betalen we inschrijvingsgeld terug overeenkomstig de resterende periode.

Inschrijvingen voor kampen kan je annuleren tot één dag voor de start van het kamp. Ook dan ontvang je een waardebon die 2 jaar geldig is.

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende alle cursusactiviteiten onder leiding van een Villa Basta-medewerker. Je bent niet verzekerd voor activiteiten die de cursusgroep op eigen initiatief organiseert.

Deelnemersinformatie

Voor de aanvang van de cursus krijg je een e-mail met alle praktische informatie over je cursus. Deze wordt standaard per mail toegestuurd om tijd, werk en bomen te sparen. Geef dus steeds een geldig e-mailadres op en check je inbox voor aanvang van de cursus.


Privacy

Het beheer van de adresgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), General Data Protection Regulation (GDPR) vanaf 25 mei 2018 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We gebruiken je gegevens, verzameld bij inschrijving of aanvraag van informatie, uitsluitend om je op de hoogte te houden van ons aanbod en om je deelnemersinformatie toe te sturen over je cursus. De gegevens worden verwerkt door onze onthaalmedewerker. Je hebt recht op toegang, verbetering en verwijdering van jouw gegevens. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Villa Basta verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Wie zich inschrijft, is het eens met onze privacyregels. Wil je meer weten, lees dan deze uitgebreide privacyverklaring.

Schrijf je in op de wachtlijst We informeren je als er plaatsen vrijkomen.