Feedback over onze manier van werken

We geven graag positieve feedback aan onze kinderen en jongeren en ontvangen zo nu en dan ook graag complimentjes terug. Dus hou je niet in om je feedback aan ons door te spelen.

Soms lopen de dingen niet zoals verwacht en heb je een klacht. We gaan ervan uit dat we van iedere klacht kunnen leren. Wie ontevreden is, blijft misschien gewoon weg. Dat zouden we erg jammer vinden. Als je een klacht hebt, nemen we snel contact met je op. We spreken ook met de betrokken medewerkers, deelnemers …  Samen zoeken we naar een oplossing of een compensatie die voor iedereen eerlijk aanvoelt.

Je mag ons bellen op 011 72 77 77 of mailen naar feedback@villabasta.be

Grensoverschrijdend gedrag

Kelly is onze Aanspreekpersoon Integriteit (API). Je kan haar contacteren als je het gevoel hebt dat iemand over je grens is gegaan. Elke vorm van lichamelijk of verbaal gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw of iemand anders’ grens gaat, ieder gedrag van een ander waar je een naar gevoel bij hebt, kan je melden.

De API stelt vragen, luistert naar je en bespreekt met jou de mogelijkheden om de situatie aan te pakken. Enkel als de situatie bedreigend en/of strafbaar is zal zij de politie of een andere instantie inschakelen. Zij zal nooit op eigen houtje handelen, maar doet steeds alles in overleg met jou, de melder. Je mag ook anoniem je meldingen doen.

Ook nadien houdt de API contact met jou om te zien hoe het met je gaat. Zij zal het mogelijke doen opdat je je terug goed voelt in de groep.

Onze API is:

Kelly Thijs

kelly@villabasta.be | 011 72 77 77

Je kan je melding ook steeds doen via feedback@villabasta.be. Via dit adres kom je rechtstreeks in contact met onze leidinggevende.

Schrijf je in op de wachtlijst We informeren je als er plaatsen vrijkomen.