FAQ | Workshops

Jij hebt vragen, wij hebben antwoorden.

Wij organiseren geen proef- of kijklessen. Je kan aan het einde van ieder cursusjaar naar Basta Basta, dé afsluiter van ons cursusjaar in mei, komen. Op deze dag presenteren onze cursisten hun werk aan het grote publiek. Tijdens deze dag kan je je inschrijven voor het volgende cursusseizoen dat eind september van start gaat.

Drie manieren

Je kan je voor een cursus of kamp inschrijven door een e-mailtje te sturen naar info@villabasta.be of door te bellen naar het nummer 011 72 77 77. Vermeld telkens de cursus waarvoor je wilt inschrijven, en de naam, de geboortedatum, het adres en het telefoon-/gsm-nummer van degene die je wil inschrijven. Je kan je ook via onze website inschrijven. Bij elke cursus/kamp vind je onder het tabblad ‘Inschrijven’ een inschrijvingsformulier terug. Als je dit hebt ingevuld en doorgestuurd, kijken wij na of er nog plaats is voor de cursus en contacteren je zo snel mogelijk om je inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging gebeurt steeds per e-mail. Houd dus zeker je postvak in de gaten!

Ik kreeg geen e-mail over de betaling of praktische info, wat nu?

Alle deelnemers ontvangen een e-mail met de betalingsgegevens en alle informatie over hun cursus. Heb je deze mail niet ontvangen, check dan volgende mogelijke oorzaken: Je inbox is te vol of onze mail is tegengehouden door je spamfilter. Wat doe je eraan? Bel of e-mail ons en we sturen je de gegevens nogmaals, eventueel via een andere weg!

Bij een jaarcursus is ‘instromen’ mogelijk binnen de maand na aanvang van een cursus én afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Je betaalt dezelfde deelnameprijs als de andere deelnemers.

Bij korte cursussen van een aantal sessies is instromen niet mogelijk. Eens de cursus gestart is, worden de inschrijvingen afgesloten.

Nadat je je hebt ingeschreven voor een cursus of vakantiekamp, ontvang je altijd van ons een bevestiging per e-mail. Nadat je deze bevestiging hebt gekregen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekening BE13 7350 1940 5139 met vermelding van de cursuscode en je naam.

We verwachten je betaling binnen de 10 dagen na ontvangst van de betalingsgegevens. Pas na deze betaling ben je definitief ingeschreven. Zo kunnen wij zien of er voldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Wanneer je niet betaalt binnen de 10 dagen, krijgen mensen op de wachtlijst voorrang.

Natuurlijk! Als er nog plaats is, kan je inschrijven tot de dag dat de cursus start. Als je vlak voor de startdatum van een cursus inschrijft, betaal je zo snel mogelijk per overschrijving op rekening BE13 7350 1940 5139 met vermelding van de cursuscode (‘CUH’ (Hasselt) of ‘CUG’ (Genk)) en je naam.

Villa Basta voorziet in volgende kortingen op de cursusprijs. Let wel, deze kortingen worden niet opgeteld.

  • Studenten genieten op al onze cursussen van een korting. Deze korting staat steeds vermeld bij iedere cursus.
  • Er is een Gezinskorting voor wie zich met twee of meer gezinsleden gelijktijdig inschrijft. Deze korting bedraagt 10% per inschrijving.  Let wel, dit gaat steeds om kinderen, tieners en jongeren die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de aanvragende ouder(s).
  • Gezinnen met het recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds hebben recht op 50% korting op onze cursussen. Als het ziekenfonds je dit heeft toegekend op basis van de gestelde voorwaarden, eindigt het kleefbriefje van het ziekenfonds op een ‘1’. Eindigt het kleefbriefje niet op ‘1’, maar denk je hier wel voor in aanmerking te komen, neem dan zeker contact op met het ziekenfonds.

Hoe jammer wij het ook vinden als je een sessie moet missen, inhalen is helaas niet mogelijk. De begeleider vindt het wel fijn om te weten wanneer je een keer niet kunt komen. Je kan je afmelding telefonisch doorgeven via het nummer 011 72 77 77 of mailen naar info@villabasta.be. Dan brengen wij de begeleider op de hoogte. Een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen in geval van afwezigheid is ook niet mogelijk.

Een les kan geannuleerd worden door Villa Basta wanneer een begeleider bijvoorbeeld ziek is. Wanneer de begeleider meer dan twee sessies afwezig is, organiseren we inhaallessen.

Villa Basta kan activiteiten annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval betalen  we het inschrijvingsgeld terug.

Wie voor de herfstvakantie wil stoppen met een cursus kan voor de resterende cursusdagen een waardebon aanvragen. De waardebon is tot 2 jaar na uitgifte geldig. Enkel bij het voorleggen van een doktersattest waaruit blijkt dat je de cursus om medische of andere redenen niet meer kan volgen, betalen we inschrijvingsgeld terug overeenkomstig de resterende periode.

Inschrijvingen voor kampen kan je annuleren tot één dag voor de start van het kamp. Ook dan ontvang je een waardebon die 2 jaar geldig is.

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende alle cursusactiviteiten onder leiding van een Villa Basta-medewerker. Je bent niet verzekerd voor activiteiten die de cursusgroep op eigen initiatief organiseert.

Deelnemersinformatie

Voor de aanvang van de cursus krijg je een e-mail met alle praktische informatie over je cursus. Deze wordt standaard per mail toegestuurd om tijd, werk en bomen te sparen. Geef dus steeds een geldig e-mailadres op en check je inbox voor aanvang van de cursus.


Privacy

Het beheer van de adresgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), General Data Protection Regulation (GDPR) vanaf 25 mei 2018 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We gebruiken je gegevens, verzameld bij inschrijving of aanvraag van informatie, uitsluitend om je op de hoogte te houden van ons aanbod en om je deelnemersinformatie toe te sturen over je cursus. De gegevens worden verwerkt door onze onthaalmedewerker. Je hebt recht op toegang, verbetering en verwijdering van jouw gegevens. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Villa Basta verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Wie zich inschrijft, is het eens met onze privacyregels. Wil je meer weten, lees dan deze uitgebreide privacyverklaring.