Kan ik een proefles volgen?

Wij organiseren geen proef- of kijklessen. Je kan aan het einde van ieder cursusjaar naar Basta Basta, dé afsluiter van ons cursusjaar in mei, komen. Op deze dag presenteren onze cursisten hun werk aan het grote publiek. Tijdens deze dag kan je je inschrijven voor het volgende cursusseizoen dat eind september van start gaat.

Hoe kan ik inschrijven?

Drie manieren

Je kan je voor een cursus inschrijven door een e-mailtje te sturen naar info@villabasta.be of door te bellen naar het nummer 011 72 77 77. Vermeld telkens de cursus waarvoor je wilt inschrijven, en de naam, de geboortedatum, het adres en het telefoon-/gsm-nummer van degene die je wil inschrijven. Je kan je ook via onze website inschrijven. Bij elke cursus vind je onder het tabblad ‘Inschrijven’ een inschrijvingsformulier terug. Als je dit hebt ingevuld en doorgestuurd, kijken wij na of er nog plaats is voor de cursus en contacteren je zo snel mogelijk om je inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging gebeurt steeds per e-mail. Houd dus zeker je postvak in de gaten!

Ik kreeg geen e-mail over de betaling of praktische info, wat nu?

Alle cursisten ontvangen een e-mail met de betalingsgegevens en alle informatie over hun cursus. Heb je deze mail niet ontvangen, check dan volgende mogelijke oorzaken: Je inbox is te vol. Je e-mailadres is inactief geworden. Wat doe je eraan? Bel of e-mail ons en we sturen je de gegevens nogmaals!

Kan ik nog deelnemen als een cursus al begonnen is?

Bij een jaarcursus is tussentijds instromen mogelijk binnen de maand na aanvang van een cursus én afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat je start. In januari starten in Hasselt geen nieuwe cursussen dus dan kan je ook niet meer deelnemen aan een reeds gestarte cursus.

Bij korte cursussen van een aantal sessies is instromen niet mogelijk. Eens de cursus gestart is, worden de inschrijvingen afgesloten.

Hoe (snel) moet ik betalen?

Nadat je je hebt ingeschreven voor een cursus, ontvang je altijd van ons een bevestiging per e-mail. Nadat je deze bevestiging hebt gekregen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekening BE13 7350 1940 5139 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van de cursuscode (‘CUH’ (Hasselt) of ‘CUG’ Genk)) en je naam. Je mag ook contant betalen aan ons onthaal in Hasselt.

We verwachten je betaling binnen de 10 dagen na ontvangst van de betalingsgegevens. Pas na deze betaling ben je definitief ingeschreven. Zo kunnen wij zien of er genoeg deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Wanneer je niet betaalt binnen de 10 dagen, krijgen mensen op de wachtlijst automatisch voorrang.

De cursus start morgen. Kan ik nog deelnemen?

Natuurlijk! Als er nog plaats is, kan je inschrijven tot de dag dat de cursus start. Als je vlak voor de startdatum van een cursus inschrijft, betaal je zo snel mogelijk per overschrijving of contant aan ons onthaal in Hasselt.

Heb ik recht op een korting?

Villa Basta voorziet in volgende kortingen op de cursusprijs. Let wel, deze kortingen worden niet opgeteld.

 • Studenten genieten op al onze cursussen van een korting. Deze korting staat steeds vermeld bij iedere cursus.
 • Er is een Gezinskorting voor wie zich met twee of meer gezinsleden gelijktijdig inschrijft. Deze korting bedraagt 15% per inschrijving.  Let wel, dit gaat steeds om kinderen, tieners en jongeren die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de aanvragende ouder(s).
 • Gezinnen met het recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds hebben recht op 50% korting op onze cursussen. Als het ziekenfonds je dit heeft toegekend op basis van de gestelde voorwaarden, eindigt het kleefbriefje van het ziekenfonds op een ‘1’. Eindigt het kleefbriefje niet op ‘1’, maar denk je hier wel voor in aanmerking te komen, neem dan zeker contact op met het ziekenfonds.
Kan ik gemiste lessen inhalen?

Hoe jammer wij het ook vinden als je een les moet missen, inhalen is helaas niet mogelijk. De docent vindt het wel fijn om te weten wanneer je een keer niet kunt komen. Je kan je afmelding telefonisch doorgeven via het nummer 011 72 77 77 of mailen naar info@villabasta.be. Dan brengen wij de docent op de hoogte. Een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen in geval van afwezigheid is ook niet mogelijk.

Wanneer een begeleider verhinderd is om les te geven, zullen wij voor een vervangende les zorgen op een ander tijdstip.

Kan Villa Basta een cursus annuleren?

Villa Basta kan cursussen annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval storten we het inschrijvingsgeld vanzelfsprekend volledig terug.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Wie voor de herfstvakantie wil stoppen met een cursus kan voor de resterende cursusdagen een waardebon aanvragen. De waardebon is tot 2 jaar na uitgifte geldig. Enkel bij het voorleggen van een medisch attest betalen we inschrijvingsgeld terug overeenkomstig de resterende periode.

Inschrijvingen voor kampen kan je annuleren tot één dag voor de start van het kamp. Ook dan ontvang je een waardebon die 2 jaar geldig is.

Ben ik verzekerd?

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende alle cursusactiviteiten onder leiding van een Villa Basta-medewerker. Je bent niet verzekerd tijdens (rand)activiteiten die de cursusgroep op eigen initiatief organiseert.

Privacy en deelnemersinformatie

Deelnemersinformatie

Voor de aanvang van de cursus krijg je een e-mail met alle praktische informatie over je cursus. Deze wordt standaard per mail toegestuurd om tijd, werk en bomen te sparen. Geef dus steeds een geldig e-mailadres op en check je inbox voor aanvang van de cursus.

Privacy

Het beheer van de adresgegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We gebruiken je gegevens, verzameld bij inschrijving of aanvraag van informatie, uitsluitend om je op de hoogte te houden van ons aanbod en om je deelnemersinformatie toe te sturen over je cursus. De gegevens worden verwerkt door onze onthaalmedewerker. Je hebt recht op toegang, verbetering en verwijdering van jouw gegevens. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Villa Basta verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

 

Hoe kan ik een workshop/project aanvragen?

Als je een keuze hebt kunnen maken uit ons uitgebreide aanbod aan workshops en projecten, kan je een e-mailtje sturen naar info@villabasta.be of kan je bellen naar het nummer 011 72 77 77 om de workshop(s) of het project vast te leggen. Je vermeld dan het best welke workshop(s) je zou willen inhuren, op welke datum en tijdstip, de duur, de locatie, de leeftijd van de deelnemers en de opzet of het thema waarbinnen de workshop(s) of het project moet kaderen.

Per workshop/project wordt er met een groep van minimum 6 en maximum 14 deelnemers gewerkt.

Hoe bereken ik de prijs van een workshop/project?

Workshop (éénmalige sessie)

 • Begeleidingskost
  • De prijs van een workshop bedraagt € 50 per uur voor de eerste drie uur. Vanaf het vierde uur kost een workshop € 35 per uur. De maximumprijs per dag bedraagt € 250.
 • Materiaalkosten
  • Afhankelijk van de soort workshop, komen er nog materiaalkosten bij. Hoeveel deze kosten precies bedragen, vind je op onze website terug bij iedere workshop.
 • Vervoersonkosten
  • Wij rekenen € 0,40 per kilometer vanuit Villa Basta, Hasselt.
 • * Bij workshops voor volwassenen, rekenen we 20% extra aan.

Project (meerdere sessies)

 • Begeleidingskost
  • De prijs van een project bedraagt voor de eerste twee uur € 45 per uur. Vanaf het derde uur wordt er € 35 per uur geteld. De maximumprijs per dag bedraagt € 250.
 • Materiaalkosten
  • Afhankelijk van het soort project, komen er nog materiaalkosten bij. Hoeveel deze kosten precies bedragen, vind je op onze website terug bij ieder project.
 • Vervoersonkosten
  • Wij rekenen € 0,40 per kilometer vanuit Villa Basta, Hasselt.
  • * Bij een project voor volwassenen rekenen we 20% extra aan.
Hoe (snel) moet ik betalen?

Na afloop van de workshop(s) of het project ontvang je van ons een factuur. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na opmaak van de factuur.

Kan ik een workshop/project annuleren?

Je kan een aangevraagde workshop of project annuleren. Bij annulatie vanaf de 4-de dag voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 25% van de afgesproken vergoeding. In geval van annulatie de dag zelf betaalt de opdrachtgever 100% de dag zelf. Voor beeldende workshops waarvoor reeds materiaal is aangekocht betaalt de opdrachtgever steeds 25% bij annulatie. Bij annulatie vroeger dan de 4de-dag voorafgaand aan de activiteit hoeft de opdrachtgever geen vergoeding te betalen.

Kan Villa Basta een workshop/project annuleren?

Wanneer een begeleider onmogelijk de geplande sessie kan begeleiden (bv wegens ziekte), kan de workshop geannuleerd worden. Wij zullen ons uiterste best doen een vervanger te vinden. Voor een geannuleerde activiteit worden geen kosten aangerekend.

Privacy en deelnemersinformatie

Om subsidies te ontvangen van de Vlaamse Overheid moet Villa Basta vierjaarlijks een beleidsplan schrijven en sluiten we een vierjaarlijkse overeenkomst af. Jaarlijks bewijzen we met ons jaarverslag dat we de afgesproken inhoud en hoeveelheden aan activiteiten minstens waarmaken. Een belangrijk onderdeel van dat jaarverslag bestaat uit deelnemerslijsten per activiteit. Activiteiten waarvoor we geen lijst kunnen voorleggen, bestaan niet in de ogen van de Vlaamse administratie. Onze begeleiders zullen daarom bij aanvang of na afloop van een activiteit een deelnemerslijst laten invullen waarop de naam, geboortedatum en woonplaats van elke deelnemer geschreven moet worden. Soms zullen zij de contactpersoon ter plaatse te vragen om dit voor hen in orde te brengen zodat ze geen tijd met hun workshop verliezen.

Het beheer van de deelnemersgegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We gebruiken je gegevens uitsluitend om aan de Vlaamse Overheid door te geven of om je op de hoogte te houden van ons aanbod. De gegevens worden verwerkt door onze onthaalmedewerker. Je hebt recht op toegang, rectificatie en verwijdering van jouw gegevens. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Villa Basta verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.