Wie kan deelnemen aan de cursussen?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.
> Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag hij meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit door te geven (op voorhand per mail of telefonisch via info@villabasta.be of 011 72 77 77) en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts nodig is.
> Was je ziek vóór de start (7 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, secretariaatmedewerkers, enzovoort.

Hoe organiseren we onze activiteiten?

Contactbubbels
> We maken bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief).
> Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
> Contacten buiten de eigen bubbel: Houd 1,5 meter afstand indien contact nodig is en gebruik een mondmasker als de afstand niet wordt behouden.
> Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers zijn noodzakelijk voor ouders en andere externen.

Samenstelling bubbels, wat met…:

> Broers en zussen: We hoeven broers en zussen niet in dezelfde bubbel te steken, we beschouwen hen als twee aparte deelnemers. Ze kunnen dus ieder een eigen activiteit kiezen.
> Liefjes: Ook hen beschouwen we als twee aparte deelnemers. Wanneer mogelijk proberen we dit op voorhand te bespreken.
Geef als deelnemer best op voorhand aan bij wie je in de groep wil. Dan kijken we samen wat haalbaar is.

> Er is geen opvang voor en na de activiteiten mogelijk. Het Café is gesloten voor publiek (en ouders).

Welke activiteiten en waar vinden ze plaats?

Alle activiteiten vinden plaats in goed geventileerde ruimtes.

> Uitstappen kunnen maar dan moet de begeleider erop toezien dat de deelnemers niet in contact komen met anderen.
> We vermijden alle contact met externen, zeker ook wanneer je het terrein verlaat.
> Er zijn voorlopig geen showmomenten of uitwisselingen.
> Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact of bijvoorbeeld schminken zijn af te raden.

Pauzes
> Elke bubbel en/of groep heeft eigen pauzes in een specifieke ruimte. Na iedere pauze worden tafels, stoelen en deurklinken grondig gepoetst en ontsmet.
> Alle deelnemers zorgen voor hun eigen eten en drinken. Er zal wel voor iedereen water voorzien worden door de vaste begeleider. De deelnemers drinken uit wegwerpbekertjes.

Noodprocedure en permanentiesysteem

> Wordt er iemand ziek tijdens de activiteit? Dan kunnen we terugvallen op de noodprocedure.
> We reserveren een afgesloten ruimte waarin een deelnemer die mogelijk besmet is in afzondering kan zitten tot hij of zij (door de ouders) wordt opgehaald.
> We informeren onze begeleidingsploeg over de noodprocedure.
Hoewel het woord ‘noodprocedure’ zwaar klinkt, willen we met een gestandaardiseerd stappenplan zorgen dat elk van ons voorbereid is om op een goede en rustige manier op te treden wanneer er een vermoeden van besmetting is in één van de bubbels. We vertrekken vanuit dit stappenplan.
We hebben ons als volgt voorbereid:
Er is 1 persoon aangeduid binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Hij/zij heeft gepast beschermingsmateriaal ter beschikking.
> We communiceren duidelijk over hetgeen we van deelnemers en ouders verwachten. Eventueel is er een vervroegde stopzetting van de activiteiten en er kunnen beperkende maatregelen genomen worden tijdens de activiteiten.
> We staan in direct contact met een huisarts in de buurt die we kunnen contacteren wanneer we het vermoeden hebben van een besmetting.
> We voorzien een permanentiesysteem en zijn steeds bereikbaar op 011 72 77 77 zodat deelnemers, begeleiders en ouders hierop beroep kunnen doen.
> We zullen steeds de wettelijke privacyregels hanteren bij onze communicatie.

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.
> Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft nodig. Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. We gebruiken geen handdoeken.
> We voorzien gesloten vuilnisbakken voor de vuile zakdoeken. We voorzien zelf voldoende papieren zakdoeken, maar vragen toch aan de deelnemers er zelf ook mee te brengen.
> We voorzien voldoende handgels en ontsmettingsmiddelen voor de deelnemers. Papieren handdoeken, reinigingsproducten en handschoenen.
> Mondmaskers: Iedereen boven de 12 jaar zorgt zelf voor zijn of haar mondmasker. Dit masker wordt ’s avonds op minimum 60 graden gewassen of gedurende 5 minuten gekookt. Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk.

Infrastructuur

Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. We maken visueel, en indien noodzakelijk fysiek, heel duidelijk welke delen van het gebouw of terrein door welke bubbel worden gebruikt door bv. een kleurcode of door bepaalde symbolen te hangen waarin de kinderen en jongeren zichzelf herkennen. We werken met pijlen, symbolen, om looprichtingen/stromen in en rond het gebouw te regelen.

> Sanitair is gescheiden, er staat aangeduid welke toiletten door de verschillende groepen gebruikt worden, idem met wastafels. Ieder uur wordt alles gereinigd en ontsmet.
> We voorzien een quarantaineruimte.
> Na iedere activiteit worden alle ruimtes ontsmet (tafels, stoelen, apparaten en deurklinken).

Het materiaal en de apparatuur

> Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder het te reinigen.
> Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst gereinigd worden. Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel, indien materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken gereinigd of drie volledige dagen buiten omloop gelaten en niet aangeraakt.
> We maken een checklist voor het reinigen van materialen aan de hand van de richtlijnen van de overheid.
> We respecteren de voorschriften bij materiaal van externen en reinigen dit materiaal voor gebruik. Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen zien we erop toe dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en gereinigd worden. Uitsluitend de begeleiding haalt deze op.

Contactlogboek

Binnen elke contactbubbel is er een verantwoordelijke om het contactlogboek bij te houden.
> Een goed contactlogboek ziet er als volgt uit:

> Een overzicht van de deelnemers per bubbel.
> Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden. bv. ‘overloper’ van de ene naar de andere bubbel, begeleider die moet invallen voor een zieke begeleider, contact met externen i.f.v. activiteiten, leveringen…